လမင္းငယ္ (ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ေသာ ဘ၀ စာမ်က္ႏွာမ်ား)

My Philosophy! October 25, 2009

Filed under: ဒသနေလးမ်ား — လမင္းငယ္ @ 7:16 am

*   လမ္းခြဲတယ္ဆိုတာ ျပတ္ဆဲျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ပါ.. အဲဒီ ရလဒ္ရဲ႕ေနာက္မွာ ေၾကကြဲျခင္းဆိုတာ ရွိမေနသင့္ဘူး..

* ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္ကိုလိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့အရာ ေျပာင္းလဲရမယ္…ရပ္ေနလို႔ကေတာ့ ေနာက္က်က်န္ခဲ့လိမ့္မယ္ …..

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s