လမင္းငယ္ (ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ေသာ ဘ၀ စာမ်က္ႏွာမ်ား)

My felling! October 23, 2009

Filed under: စပ္မိစပ္ရာ — လမင္းငယ္ @ 2:15 am

ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ၀မ္းနည္းမႈဆိုတာ စာမ်က္ႏွာ ဟိုဖက္ျခမ္းနဲ႔ ဒီဖက္ျခမ္းလိုပါပဲ…

ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ အၿမဲမရွိႏိုင္ဘူး..

ဒီလိုပဲ

၀မ္းနည္းမႈဆုိတာလည္း အၿမဲ မရွိႏိုင္ဘူး..

တလွည့္ဆီ ေျပာင္းလဲေနတယ္..

ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခြင့္မရတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနမဲ့အစား ျဖစ္လာသမွ်ကို ၾကံ႕ၾကံ႕ ခံၿပီး ေလာကႀကီးကို ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္စမ္း

ပါ ……..

လမင္းငယ္

Advertisements
 

One Response to “My felling!”

  1. tayza Says:

    ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခြင့္မရတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနမဲ့အစား ျဖစ္လာသမွ်ကို ၾကံ႕ၾကံ႕ ခံၿပီး ေလာကႀကီးကို ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္ပါမယ္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s